آموزش ASP.NET - آموزش MVC

مدت دوره : 30 ساعت هزینه دوره : 450 هزار تومان

مدرس : محسن درم بخت

دوره گروهی مخصوص سازمان ها و شرکت ها


محتوای دوره :

آشنایی با MS SQL SERVER و ویژگی های جدید

مروری بر سی شارپ و تازه های آن

 • Generic
 • LINQ
 • Entity Framework Code First

آشنایی با ASP.NET MVC و تفاوت آن با ASP.NET WebForm

 • تاریخچه MVC و مفهوم آن
 • معرفی Controller، View و Model
 • ارتباط بین Controller، View و Model
 • کار با Action ها

کار با View

 • کار با Razor
 • کار با Layout
 • نوشتن Html Helper و بکارگیری آن
 • Partial View و موارد استفاده
 • طراحی صفحات Responsive به وسیله Bootstrap

Model و Data

 • استفاده از Model در Action و View
 • انواع Validation بر روی Model
 • استفاده از Data Annotation

Routing

 • آشنایی با انواع Routing
 • کار با Attribute Routing

ASP.NET Identity

 • مدیریت کاربران و نقش ها
 • رمزنگاری داده ها

کار با Area و Filter ها

Caching

 • Client Side Caching
 • Server Side Caching

معماری سرویس گرا

 • آشنایی و نوشتن WebService
 • فراخوانی WebService
 • معرفی WebApi و تفاوت های آن با WebService

کارکردن با فایل ها در پروژه (File Uploader)

تازه های ASP.NET MVC

آشنایی و نصب IIS

آماده کردن پروژه و راه اندازی آن بر روی IIS

ثبت دامنه به تعداد دانشجویان و قراردادن پروژه ی پایانی هر دانشجو بر روی آن توسط خود دانشجو.