انواع تست نرم افزار

گروه مطلب: آموزش تست نرم افزار   تاریخ انتشار:

تست نرم افزار به فرایند ارزیابی یک نرم افزار به منظور تشخیص تفاوت بین خروجی کنونی (خروجی نرم افزار) و خروجی مورد انتظار گفته می شود. علاوه بر آن تست نرم افزار ارزیابی امکانات و ویژگی های یک نرم افزار را نیز شامل می شود.

ادامه مطلب

روش های تست نرم افزار - مرحله به مرحله تست کنیم.

گروه مطلب: آموزش تست نرم افزار   تاریخ انتشار:

در فرآیند تست نرم‌افزار، مجموعه‌ای از مراحل و فعالیت‌های مختلف تست تعریف می‌شوند که هر یک از آنها در یک سطح خاص بر روی تست، تمرکز دارد. تست نرم‌افزار عموما در چهار سطح مختلف صورت می‌گیرد

ادامه مطلب