آموزش تست نرم افزار

انواع تست نرم افزار

گروه مطلب: آموزش تست نرم افزار   تاریخ انتشار:

تست نرم افزار به فرایند ارزیابی یک نرم افزار به منظور تشخیص تفاوت بین خروجی کنونی (خروجی نرم افزار) و خروجی مورد انتظار گفته می شود. علاوه بر آن تست نرم افزار ارزیابی امکانات و ویژگی های یک نرم افزار را نیز شامل می شود.

ادامه مطلب

15 نکته اساسی در تست نرم افزار

گروه مطلب: آموزش تست نرم افزار   تاریخ انتشار:

طراحی نرم افزار بدون رعایت اصول مهندسی نرم افزارهمانند ساخت خانه بدون نقشه استاندارد و مهندسی شده است. تست نرم‌افزار یکی از فازهای اصلی و گران در چرخه حیات نرم‌افزار محسوب می‌شود. رعایت اصول تست باعث کاهش هزینه‌ها می‌گردد.

ادامه مطلب

تست نرم‌افزار چیست؟

گروه مطلب: آموزش تست نرم افزار   تاریخ انتشار:

تست نرم افزار همیشه یکی از مهم ترین مسائل تیم های نرم افزاری بوده است. تست نرم افزار به ما کمک می کند که سیستم طراحی شده در نهایت درست کار کند و طبق فرآیند تعریف شده عمل نماید. ما باید برای تست نرم افزار خود برنامه و راهکار داشته باشیم تا بتوانیم نرم افزار بدون اشکالی را تولید نماییم.

ادامه مطلب

روش های تست نرم افزار - مرحله به مرحله تست کنیم.

گروه مطلب: آموزش تست نرم افزار   تاریخ انتشار:

در فرآیند تست نرم‌افزار، مجموعه‌ای از مراحل و فعالیت‌های مختلف تست تعریف می‌شوند که هر یک از آنها در یک سطح خاص بر روی تست، تمرکز دارد. تست نرم‌افزار عموما در چهار سطح مختلف صورت می‌گیرد

ادامه مطلب